THÔNG BÁO TUYỂN SINH 


 1. Trình độ Sau Đại học
 2. Trình độ Đại học
 3. Trình độ Cao Đẳng - Trung cấp
 4. Bồi dưỡng/Nghiệp vụ ngắn hạn

Hiển thị 14 mục
Date - NgayCoure - LopDetail - Chi tietAddress - Dia chi
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Date - NgayCoure - LopDetail - Chi tietAddress - Dia chi
1 tháng 3, 2018 ThS. Công nghệ thông tin Click here Nhận hồ sơ tại: Số 45-46 Lô C11 đường 3/2 Tp.RG - KG; Liên hệ số: 0297.860.1077 
1 tháng 3, 2018 ThS. Luật kinh tế Click here Nhận hồ sơ tại: Số 45-46 Lô C11 đường 3/2 Tp.RG - KG; Liên hệ số: 0297.860.1077 
1 tháng 3, 2018 ThS. Quan hệ công chúng Click here Nhận hồ sơ tại: Số 45-46 Lô C11 đường 3/2 Tp.RG - KG; Liên hệ số: 0297.860.1077 
1 tháng 3, 2018 ThS. Quản lý kinh tế Click here Nhận hồ sơ tại: Số 45-46 Lô C11 đường 3/2 Tp.RG - KG; Liên hệ số: 0297.860.1077 
1 tháng 3, 2018 ThS. Tài chính ngân hàng Click here Nhận hồ sơ tại: Số 45-46 Lô C11 đường 3/2 Tp.RG - KG; Liên hệ số: 0297.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Aerobic (Kids)  Trung tâm ELC - Số 44 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Auto CAD 2D  Trung tâm ELC - Số 44 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Auto CAD 3D  Trung tâm ELC - Số 44 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Chuẩn bị vào lớp 1  Mầm non Song Ngữ Nắng Hồng - Số 45-46 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Đàn Organ (Kids)  Trung tâm ELC - Số 44 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Luyện chữ  Trung tâm ELC - Số 44 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Mầm non (trẻ từ 1-6 tuổi)  Mầm non Song Ngữ Nắng Hồng - Số 45-46 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Ôn thi tiếng Anh A-B-C (CCQG)  Trung tâm ELC - Số 44 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
10 tháng 2, 2014 Tiếng anh trẻ em E.Kids  Trung tâm ELC - Số 44 C11 đường 3 tháng 2 Tp.Rạch Giá - Kiên Giang, Chi tiết gọi: 077.860.1077 
Hiển thị 14 mục