DANH MỤC WEB HAY (TIẾP THEO)

www.aaiep.org/search.cfm

Là công cụ tìm kiếm hiệu quả của các khoá học tiếng Anh tại các trường Đại học của Hoa Kỳ.

www.uciep.org

Website cung cấp thông tin và công cụ tìm kiếm các khoá học tiếng Anh đã được kiểm định của các trường Đại học Hoa Kỳ.

www.esl.com

Website cung cấp thông tin toàn diện về các khoá học tiếng Anh, các chương trình bậc phổ thông, đại học và sau đại học về kỳ thi TOEFL và TESOL.

www.intensiveenglishusa.org

Công cụ tìm kiếm hiệu quả các khoá học tiếng Anh tại Hoa Kỳ, do Viện giáo dục quốc tế Hoa Kỳ (IIE) quản lý.

10. DU HỌC BẬC PHỔ THÔNG

www.foreignborn.com/self-help/school/index.htm

Công cụ tìm kiếm của các trường học từ bậc tiểu học đến trung học với hơn 120,000 trường công và trường tư.

www.greatschools.net

Website cung cấp thông tin về hơn 120,000 trường công. Ngoài ra còn có công cụ tìm kiếm và so sánh, hàng trăm bài viết và những lời khuyên hữu ích giúp phụ huynh chọn trường phù hợp nhất cho con mình.

www.schools.com

Website chính thức của TABS, tổ chức gồm hơn 300 trường nội trú của Hoa Kỳ, Cananda và nhiều nước khác, cung cấp thông tin đầy đủ và công cụ tìm kiếm tất cả các trường nội trú của TABS.

www.boardingschoolreview.com

Website cung cấp công cụ tìm kiếm và thông tin toàn diện về các trường nội trú của Hoa Kỳ và những bài viết đánh giá của những học sinh đã theo học tại các trường này.

www.nces.ed.gov

Website chính thức của NCES (National Center for Education Statistics), cung cấp các dữ liệu và các bài đánh giá về chất lượng giáo dục của tất cả các trường ở Hoa Kỳ.

www.nais.org

Để tìm thông tin hỗ trợ tài chính tại các trường phổ thông tư thục, vào "Admission and financial aid", tiếp đó vào "Financial aid facts for parents", truy cập phần "scholarship providers." Chọn bang (State) nơi mình muốn theo học để tìm kiếm thông tin về các chương trình học bổng.

11. THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (ACCREDITATION) VÀ THỨ TỰ XẾP HẠNG

*Các bạn chỉ nên tham khảo các bảng xếp hạng, không nên coi đây là tiêu chí duy nhất để đánh giá chất lượng của một trường.

www.usnews.com

Website cung cấp thứ tự xếp hạng của các trường đại học và cao đẳng của Hoa Kỳ được đánh giá chất lượng hàng năm.

www.businessweek.com

Website cung cấp thứ tự xếp hạng chất lượng chương trình quản lí MBA bậc đại học và sau đại học

www.chea.org

Website cung cấp danh sách 60 tổ chức và 3000 trường đại học cùng các khoá học đã được kiểm định chất lượng.