TIN HỌC CCQG TRÌNH ĐỘ A

 1. Mục tiêu:

+ Có trình độ căn bản về tin học văn phòng, vận hành được hệ thống máy tính đúng quy cách…

+  Tự soạn thảo và trình bày được một văn bản trên máy tính bằng chương trình Microsoft Word.

+  Thiết kế được bảng tính trên Microsoft Excel ứng dụng trong công việc: tạo bảng lương, bảng  chấm công, bảng điểm…

+  Thi đậu chứng chỉ A (CCQG) do Sở GD-ĐT Kiên Giang tố chức.

 2. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả các học viên có nhu cầu học tập + từ chưa từng làm việc với máy tính, có đủ điều kiện sức khoẻ và thời gian để học tập.

 3. Điều kiện học tập

Mổi học viên một máy, 100% thời gian thực hành.

Phương pháp dạy và học trực quang, sinh động dễ tiếp thu bài.

Sĩ số lớp 10-12 học viên vì thế được giáo viên kèm sát từng học viên.

 4. Kết thúc khoá học

Học viên được tổ chức kiểm tra lý thuyết và thực hành thử trước khi thi.

Được hướng dẫn đăng ký thi, xem đểm thi, nhận bằng tại trung tâm.

 5. Thời gian học tập và học phí

Học viên tự chọn buổi: Sáng, Chiều hoặc Tối thứ 2-4-6 hay 3-5-7 hoặc chọn lớp cấp tốc từ thứ 2 đến thứ 6  

TIN HỌC CCQG TRÌNH ĐỘ B

 1. Mục tiêu:

+  Cung cấp kiến thức về cấu trúc và tổ chức của một CSDL

+  Tự thiết kế được các CSDL trên Microsoft Access.

+  Vận dụng Access để tạo cấu trúc của CSDL.

+  Thiết kế và vận dụng được các thành phần cơ bản của Access: Query, Form, Report, Macro…

+  Thi đậu chứng chỉ B (CCQG) do Sở tố chức.

 2. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả các học viên có nhu cầu học tập + có chứng chỉ A hoặc tương đương chứng chỉ A, có đủ điều kiện sức khoẻ và thời gian để học tập.

 3. Điều kiện học tập

Mổi học viên một máy, 100% thời gian thực hành.

Phương pháp dạy và học trực quang, sinh động dễ tiếp thu bài.

Sĩ số lớp 10-12 học viên vì thế được giáo viên kèm sát từng học viên.

 4. Kết thúc khoá học

Học viên được tổ chức kiểm tra lý thuyết và thực hành thử trước khi thi.

Được hướng dẫn đăng ký thi, xem đểm thi, nhận bằng tại trung tâm.

 5. Thời gian học tập và học phí

Học viên tự chọn buổi: Sáng, Chiều hoặc Tối thứ 2-4-6 hay 3-5-7 hoặc chọn lớp cấp tốc từ thứ 2 đến thứ 6

Ưu tiên cho nhóm từ 6 học viên trở lên được bố trí thời gian học theo lịch của nhóm