VẼ & THIẾT KẾ VỚI AutoCAD 2D

1. Mục tiêu:

+  Được hệ thống lại các kiến thức căn bản về vẽ kỹ thuật, quy trình thực hiện bản vẽ kỹ thuật.

+  Thành thạo trong việc sử dụng phần mền Auto CAD + bất kỳ Verson nào.

+  Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật: cơ khí, xây dựng, điện, điện tử...

+  Được cung cấp phần mềm miễn phí dành cho học tập và thực hành, nghiên cứu + kèm hướng dẫn sử dụng).

+  Cung cấp bảng quyền phần mềm + đào tạo và chuyển giao công nghệ.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả các học viên có nhu cầu học tập + có chứng chỉ A hoặc tương đương chứng chỉ A, có đủ điều kiện sức khoẻ và thời gian để học tập.

Ưu tiên cho học sinh, sinh viên đã học qua vẽ kỹ thuật. Các học viên đang học hay làm việc trong các ngành cơ khí, xây dựng, điện, điện tử…

3. Điều kiện học tập

Mổi học viên một máy, 100% thời gian thực hành.

Được hướng dẫn nhiệt tình, chi tiết và cụ thể.

Phương pháp dạy và học trực quang, sinh động dễ tiếp thu bài.

Sĩ số lớp 10-12 học viên vì thế được giáo viên kèm sát từng học viên.

4. Kết thúc khoá học

Học viên được tổ chức kiểm tra lý thuyết và thực hành thử trước khi thi.

Được hướng dẫn đăng ký thi, xem đểm thi, nhận bằng tại trung tâm.

Tất cả các thông tin lịch thi, kết quả thi, giấy chứng nhận… được công bố trên mạng.

5. Thời gian học tập và học phí

Học viên tự chọn trong các buổi sau:

Buổi, sáng, chiều hoặc tối ngày Hai, tư, sáu hay Ba, năm, bảy. Hoặc chọn lớp cấp tốc từ thứ 2 đến thứ sáu.

Ưu tiên cho nhóm từ 6 học viên trở lên được bố trí thời gian học theo lịch của nhóm