LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG VỚI HITOSOFT

1. Mục tiêu:

+  Hình thành kỹ năng phân tích các công việc thực hiện, để thi công những hạng mục của 1 công trình.

+  Hoàn thành bảng dự toán kinh phí, chi tiết vật tư, chi phí nhân công… của một công trình theo qui định của Bộ XD & Bộ TC với HitoSoft.

+  Được cung cấp phần mềm miễn phí dành cho học tập và thực hành, nghiên cứu + kèm hướng dẫn sử dụng).

2. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả các học viên có nhu cầu học tập, có đủ điều kiện sức khoẻ và thời gian để học tập.

Ưu tiên cho các học viên đang làm việc hoặc học tập trong ngành liên quan đến xây dựng.

3. Điều kiện học tập

Mổi học viên một máy, 100% thời gian thực hành.

Được hướng dẫn nhiệt tình, chi tiết và cụ thể.

Phương pháp dạy và học trực quang, sinh động dễ tiếp thu bài.

Sĩ số lớp 10-12 học viên vì thế được giáo viên kèm sát từng học viên.

4. Kết thúc khoá học

Học viên được tổ chức kiểm tra lý thuyết và thực hành thử trước khi thi.

Được hướng dẫn đăng ký thi, xem đểm thi, nhận bằng tại trung tâm.

Tất cả các thông tin lịch thi, kết quả thi, giấy chứng nhận… được công bố trên mạng.

+ Chú ý: kết quả thi những học viên đậu mới được đưa lên mạng, học viên khác liên hệ trực tiếp với trung tâm để biết thêm chi tiết).

5. Thời gian học tập và học phí

Học viên tự chọn trong các buổi sau:

Buổi, sáng, chiều hoặc tối ngày Hai, tư, sáu hay Ba, năm, bảy. Hoặc chọn lớp cấp tốc từ thứ 2 đến thứ sáu.

Ưu tiên cho nhóm từ 10 học viên trở lên được bố trí thời gian học theo lịch của nhóm