HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT EMAIL LẦN ĐẦU VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU

Các học vên hay thành viên của VĨNH KIÊN được cấp một địa chỉ email có tên miền vinhkien.edu.vn ví dụ: doanguyen@vinhkien.edu.vn  hay thanhkiet@vinhkien.edu.vn. Để sử dụng Email này thì cần thực hiện 02 công việc: Kích hoạt Account và Đổi mật khẩu

I. Kích Hoạt Account Email (mục đích xác nhận là chủ nhân của hộp thư)

Các bước kích hoạt Account Email:

1. Mở Internet Explorer,

Nhập vào địa chỉ vinhkien.edu.vn để vào trang web VKC và chọn Mail_VKC

Hoặc nhập vào địa chỉ http://mail.vinhkien.edu.vn để vào màn hình đăng nhập.
2. Nhập Tên người dùng (chuổi ký tự trước chử @) và Mật khẩu 123456 như hình bên dưới và chọn Đăng nhập
3. Kích hoạt Mail - Sau khi chọn Đăng nhập sẽ chuyển sang màn hình sau

Nhập lại Mật khẩu 123456 và nhập các ký tự trên hình vào ô dưới, sau đó chọn Đăng nhập. Kích hoạt thành công.

Sau khi kích hoạt xong sẽ chuyển sang màn hình như hình bên dưới

II. Thay đổi mật khẩu Email (mục đích xác nhận chính xác email này thuộc quyền duy nhất)

1. Bên hình trên chọn Cài đặt (chuyển sang màn hình sau)
Chọn thẻ Tài khoản và mục Đổi Mật khẩu sẽ chuyển sang màn hình sau

2. Đổi mật khẩu

Nhập lại Mật khẩu hiện tại 123456 rồi chọn và nhập Mật khẩu mới (2 lần kiểm tra tính chính xác của mật khẩu mới) như hình bên dưới. Sau đó chọn Đổi mật khẩu. Nếu chính xác sẽ có thông báo “Đổi mật khẩu thành công”. Khi đó bạn là chủ nhân duy nhất của Email mình. Hãy thử lại bằng mật khẩu mới của mình.

Chúc thành công adminvkc@vinhkien.edu.vn

Ċ
Thanh Tu Doan,
21:39 16 thg 10, 2009
Comments