HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL VKC

            Các học vên hay thành viên của VĨNH KIÊN được cấp một địa chỉ email có tên miền vinhkien.edu.vn ví dụ: doanguyen@vinhkien.edu.vn  hay thanhkiet@vinhkien.edu.vn.

Sau khi kích hoạt lần đầu sẽ được sử dụng để gửi, nhận và đọc Email… Hay có thể sử dụng Email đó để đăng bài - chỉnh sửa bài đăng trên trang Web của VKC

Để sử dụng Email này thì cần thực hiện như sau

I. Đăng nhập vào Email

1. Mở Internet Explorer

 

 

Nhập vào địa chỉ vinhkien.edu.vn để vào trang web VKC và chọn Mail_VKC

 
 
Hoặc nhập vào địa chỉ http://mail.vinhkien.edu.vn để vào màn hình đăng nhập.
 

2. Nhập Tên người dùng (chuổi ký tự trước chử @) và Mật khẩu của mình như hình bên dưới và chọn Đăng nhập

 

 

3. Kiểm tra hộp thư đến - Sau khi chọn Đăng nhập sẽ chuyển sang màn hình sau

 

Ở đây bạn có thể:

+ Xem nhanh danh sách các thư trong hòm thư của mình (do người khác gửi đến).

+ Xem chi tiết từng thư và kiểm tra tập tin đính kèm nếu có chỉ cần nhấp vào mail cần xem. Trở về nhấp vào Hộp thư đến để trở lại danh sách các thư.

+ Tải tập tin đính kèm (Nếu có – sẽ có hình Kẹp giấy bên cạnh lá thư). Khi đó mở thư ra và tìm tập tin đính kèm và nhấp chuột vào nó để tải về. Khi tải về, phải nhớ lưu ở thư mục nào để mở ra xem.

+ Trả lời nhanh thư đang đọc thì tìm chữ Trả lời để trả lời thư này. Lúc đó chỉ cần nhập nội dung thôi.

+ Ngoài ra bạn còn có thể duyệt qua các mục khác trong Hòm thư: Thư đã gửi, Thư nháp… chỉ cần nhấp chuột vào nó là bạn có thể xem tất cả.

 

II. Soạn thư

1. Để soạn thư nhấp vào mục “Soạn thư” (xem hình trên)

Khi đó màn hình soạn thư như sau:

 

Thực hiện các công việc sau để soạn và gửi 1 lá thư:

+ Nhập địa chỉ (đầy đủ của người muốn gửi) vào ô “Tới”

+ Nhập chủ đề của lá thư vào ô Chủ đề

+ Nhập nội dung vào trong phần soạn thảo phía dưới. Hoàn chỉnh lá thư lần cuối xem có sai xót gì không có thiếu mục nào không, nếu không thì Ok gửi thôi.

+ Gửi thư nhấp vào chữ Gửi nếu chưa gửi thì Lưu hoặc Huỷ bỏ.

Một số chú ý khi sử dụng thư điện tử: Chủ đề phải rõ ràng, địa chỉ phải chính xác, nội dung thì trung thực. Khi nhận được Email của người khác nên trả lời dù sớm hay muộn để xác nhận mình đã có xem qua (lịch sự)

Chúc thành công adminvkc@vinhkien.edu.vn

Ċ
Thanh Tu Doan,
22:50 16 thg 10, 2009
Comments