Đặc biệt:

-            Ưu tiên cho trẻ sinh năm 2008, có hộ khẩu thường trú trong phường Vĩnh Lạc. Được trường kết hợp với UBND phường Vĩnh Lạc xem xét mức học phí bằng với mức học phí của trường Măng Non với số lượng 20 bé (01 lớp)

-            Tổng kết mổi học kỳ + giấy khen cho bé.

-            Tổng kết năm, phát Giấy khen, Sổ Bé ngoan, Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mâm non cho bé.