Đặc biệt:

-            Ưu tiên cho trẻ sinh năm 2009, có hộ khẩu thường trú trong phường Vĩnh Lạc. Được trường kết hợp với UBND phường Vĩnh Lạc xét mức học phí bằng với mức học phí của trường công cho (01 lớp - 20 trẻ)

-            Tổng kết mổi học kỳ + giấy khen cho bé.

-            Tổng kết năm, phát Giấy khen, Sổ Bé ngoan, Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mâm non...