CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1


1. Thời gian bắt đầu:
02/6/2015
2. Mục tiêu:

+  Tạo sân chơi phù hợp với trẻ, cho trẻ làm quen với hệ thống chữ cái & chữ số

 Giúp trẻ tiếp cận với tiếng Anh qua các bài hát, hình ảnh minh họa.

 Giúp trẻ làm quen với không gian học tập.
+  Tập viết chữ với Giáo trình kết hợp - Hiện đại.
3. Nội dung cơ bản:

Tập đọc & đánh vần (đơn giản)

Cho trẻ làm quen với các chữ cái, số, màu sắc... (Song ngữ Anh Việt)

 Luyện tập tư thế viết: Tư thế ngồi, cách cầm viết...

Làm quen với môi trường mới - Lớp 1.

Tính toán trong phạm vi 10


4. Thời gian học:

+  Chính khoá: Từ 7h00 đến 16h45 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 vui chơi miễn phí.

Ngoại khoá:

LUYỆN CHỮ

 Dành riêng cho trẻ

Chuẩn bị vào lớp 1

Song ngữ Anh – Việt

2/4/6

Chiều: từ 05h30 đến 07h15

Từ

02/6/2015

đến

15/8/2015

  Tối:   từ 06h30 đến 08h15

3/5/7

Chiều: từ 05h30 đến 07h15

  Tối:   từ 06h30 đến 08h15

Chủ nhật

Sáng: từ 08h00 đến 10h00

  Tối:   từ 05h00 đến 07h00


5. Đối tượng:    Trẻ từ biết đi trở lên; Đặc biệt là: trẻ sinh năm 2009