Đặc biệt:

-            Ưu tiên cho trẻ sinh năm 2010, có hộ khẩu thường trú cùng địa phương. (Trực tiếp liên hệ)