Năm học 2015-2016

Nang Hong BilinguaL PreSchool (Truong Mam Non Song Ngu NANG HONG)Một vài hoạt động cơ bản
    + Để xem lại click vào biểu tượng Play |> sẽ hiển thị thanh điều kiển bên dưới.
    + Click vào nút Play |> để albums tự chạy
    + Hoặc Click vào Next => xem ảnh sau.    + Click vào Previous <= xem ảnh trước.